Manifest dels Fòrums de la concòrdia

Com a ciutadans lliures i demòcrates que viuen i treballen a l’Aragó, Catalunya, les Illes Balears i València, més enllà de legítimes opcions polítiques particulars, manifestem la nostra voluntat de convivència basada en valors d'humanisme ètic, de respecte i comprensió mutus, i de reforç i renovació de lligams històrics.

Entenem que la nostra veu té unes característiques pròpies fonamentades en un llarg passat comú, construït en concòrdia, en una visió del món lligada a la nostra ubicació mediterrània i una vocació de presència conjunta en la construcció europea. Avui, aquests valors no estan sent prou esmentats ni potenciats per cap institució pública o privada.

Prenent com a referència la Concòrdia d'Alcanyís de 1412, rellevant consens en la història dels nostres pobles, proposem la creació d'un àmbit de diàleg obert, crític i constructiu que permeti aportar idees, generar i promoure projectes i arribar a acords en qüestions d'interès comú.

Tots els assumptes seran abordats en fòrums amb una àmplia i deliberada visió de concòrdia social, cosmopolita i europea, en la convicció que la unió d'esforços és el millor instrument per avançar en l'assoliment d'objectius comuns i amb una clara voluntat de conciliació com a via per a la solució de possibles conflictes.

Els acords i comunicats dels Fòrums es redactaran en les llengües pròpies dels territoris de l'antiga Corona d'Aragó esmentats a l'inici d'aquest manifest i seran traduïts a l'anglès.