ESQUEMA ORGANITZATIU DE L'ASSOCIACIÓ FÒRUMS DE LA CONCÒRDIA DE ALCANYÍS

Òrgans directius

     Junta Directiva
     Assemblea general

Òrgans consultius

     Comitè científic

Membres

     Fundadors
     Numeraris
     Associats

Col · laboradors

     Individual
     Institucional
     Consell de mecenatge