SEGON FÒRUM DE LA CONCÒRDIA JUNIOR 2016

Els refugiats davant d'Europa

Des de l'Associació Fòrums de la Concòrdia d'Alcanyís pensem que és molt important involucrar la nostra joventut en l'esperit de la concòrdia, atenent també a tot l'expressat en els textos programàtics que estan exposats al nostre web.

Els acords assolits seran tinguts en compte i incorporades a l'ideari dels fòrums. La voluntat de continuïtat i coherència ens impulsa a estructurar de forma organitzada els temes a tractar.

  • Primer títol general: Fòrums de la Concòrdia Junior.
  • Segon títol: Els joves i Europa.
  • Títol específic: Refugiats.

Com a conseqüència del conveni entre l'associació i les Universitats de Castelló, Lleida i Saragossa des de la Junta Directiva de l'associació s'ha plantejat un conveni similar entre els Instituts d'Ensenyament Secundari (IES) d'Alcanyís, Tortosa i Vinaròs, per això, sense perjudici que en successives edicions pugui organitzar-se d'una altra manera, en l'actualitat, els esmentats centres aportaran els representants de la joventut dels respectius territoris d'Aragó, Catalunya i València. Seran quatre joves per territori i un professor tutor per cada IES.

La coordinació del Fòrum Júnior és a càrrec del professor D. Francisco Javier Martínez Molina de l'IES d'Alcanyís